Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:

 

 

 

 

 

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Almantas SAMALAVIČIUS. Pandemija ir tikėjimas  /  2

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ. Ties riba  /  7

Problemos ir idėjos

Leon KRIER. Bendrojo gėrio kūrimas  /  13

Kalbą „užmigdo“ net perdėtas mandagumas. Su senosios škotų gėlų kalbos dėstytoju Deusanu BONDU kalbasi Mindaugas PELECKIS /  15

Nuomonės apie nuomones

Juozas BRAZAUSKAS. Intelektualų „klasės“ saulėlydis?  /  18

Algimantas ČEKUOLIS. Rojus šaltoje žemėje  /  20

Girėnas POVILIONIS. Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos, paskelbtos Rimanto Gučo straipsnyje (Kultūros barai, 2020 m. lapkritis)  /  22

Ramūnas TRIMAKAS. Kimerika  /  25

Kūryba ir kūrėjai

Raminta JURĖNAITĖ. Autentiškas protesto liudijimas  /  29

„Būti veiksmažodžiu“. Su menininke, menotyrininke, dailės pedagoge Malvina JELINSKAITE kalbasi Jūratė STAUSKAITĖ /  38

„Tikiuosi, žiūrovai mano spektakliuose jaučiasi saugūs“. Su režisiere Karolina ŽERNYTE kalbasi Dovilė ZAVEDSKAITĖ /  41

Jurga MINČINAUSKIENĖ. Vytautas Valius – prisiekęs estetas, ištikimas pašaukimui  /  46

Lietuvos žemųjų balsų dinastija. Vladimiro Prudnikovo ir jo mokinių kūrybos vakaras /  51

Stasys EIDRIGEVIČIUS. Erdvės kristalizacija pagal Ludwiką Ogorzelec  /  57

„Subordinacija prieštarauja kūrybai“. Su šiuolaikinio meno kūrėju Tadu ČERNIAUSKU kalbasi Ugnė KAČKAUSKAITĖ /  60

Zecharia PLAVIN. Laisvė  /  65

Romualdas LANKAUSKAS. Žmogus, kuris nebesišypso. Akistatoje su vienatve  /  68

Paveldas ir paminklai

Algimantas GRAŽULIS. Piktybiškas bejėgiškumas? Dingstantis Vilnius – apie tai, kas sunaikinta ar sužalota /  72

Ilona JUKONIENĖ, Monika KALVAITIENĖ, Mindaugas RASIMAVIČIUS. Vertingi istoriniai duomenys apie brioflorą. Kazimierzo Szafnagelio samanų rinkiniai /  80

Laikai ir žmonės

Vida GIRININKIENĖ. Uždraustos kalbos tyrėjų keliais  /  84

Kazys SAJA. Juos šiek tiek pažinojau  /  90

Visai nejuokingi skaitiniai

Krescencija ŠURKUTĖ.  Karūnuota „pokazucha“  /   94

 

 

Viršelio 1 p.: Vincas KISARAUSKAS. Nutilęs sekmadienis. 1979. Drobė, aliejus; 146  x 146

4 p.: Griša BRUSKIN. Iš serijos „Abėcėlė“. 1998. Porcelianas. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Iš parodos „Protesto menas: sovietmečio nepaklusnieji“    Antano Lukšėno nuotr. 

 

 


 

RTR fondas 2020 m. Kultūros barų projektui „Kultūros raidos kryptys ir komunikacijos slenksčiai“ skyrė 23 000 eurų, o projektui „Nepriklausomybė kultūros veidrodyje“ –

24 000 eurų

 

 

 

Lietuvos kultūros taryba remia projektus.

„Eseistika – kritinio mąstymo teritorija“

7000 eurų. „Grįžtamojo ryšio paieškos teatre“ 7000 eurų.

„Varžybos dėl simbolinio kapitalo ir / ar gyvenimas be meno“ 4 000 eurų