Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:

 

 

 

 

 

Problemos ir idėjos

Linas BLIŠKEVIČIUS. Minties švytuoklė  /  2

Christian JURI. Ploti ar verčiau rūpintis. Ovacijos kaip socialinio atsiribojimo forma /  9

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Humanitariniai mokslai, ypač lituanistika ir baltistika, laikomi biudžeto rijikais, atseit jie „neprestižiniai“. Su kuršių kalbos specialiste prof. Dalia KISELIŪNAITE kalbasi Mindaugas PELECKIS /  12

Paveldas ir paminklai

Rimantas GUČAS. Apie restauravimą ir grafomanų klubą  /  16

Kūryba ir kūrėjai

Viltė VISOCKAITĖ. Viena iš septynių tiesų  /  23

Lina KLUSAITĖ. Vaizdo represyvumas ir… iš(si)laisvinimas. Vizualumo politika Łukaszo Twarkowskio spektakliuose /  25

Karmos dėsnis alkanam protui. Su dailininke Aušra JASIUKEVIČIŪTĖ kalbasi Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ /  29

Laima KANOPKIENĖ. Petro Repšio fenomenas  /  33

Ona JARMALAVIČIŪTĖ. Užgniaužtų aistrų ir nedrąsios vilties skambesys. Richardo Strausso „Elektros“ premjera per Zalcburgo festivalio atidarymą /  35

Apie ateitį ir viduramžius. Su Rasa BARANAUSKIENE, Skandinavistikos centro asistente, kalbasi Jūratė STAUSKAITĖ /  38

Ilja BUDRAITSKIS. Menas kaip partizanavimas  /  40

Iš rankraščių ir archyvų

Vytautas LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS. Karaliaučiaus žūtis  /  44

Pažinti naujaip

Tomas KIAUKA. Anapus regimybių iliuzijos: Gudaitis versus Platonas. Įspūdžiai iš parodos „Siela kaip paukštis“ Klaipėdoje, Baroti galerijoje /  47

Istorijos mįslės

Virginijus SAVUKYNAS. Kas užšifruota lietuvių kilmės iš romėnų teorijoje?  /  49

Praeities dabartis

Virgilijus ČEPAITIS. Trečdalis gyvenimo. Nuo 1991-ųjų lapkričio iki dabar /  60

Apie knygas

Alvydas ŽICKIS. Želdynai šiandienos miestuose  /  70

Rimantas JOKIMAITIS. Prisiminimai apie gyvenimą mirties šešėlyje  /  75

Astrida PETRAITYTĖ. Santūriai iškilmingi, subtiliai (auto)ironiški poeto atsivėrimai  /  86

Julius KELERAS. Šalutinis laimės hormono poveikis  /  92

Visai nejuokingi skaitiniai

Krescencija ŠURKUTĖ. Priešrinkiminė satyriazė  /  94

 

 

Viršelio 1 p.: Petras REPŠYS. Freska „Metų laikai“ Vilniaus universiteto Lituanistikos centro vestibiulyje. „Vasaros žaidimų“ fragmentas. 1974–1975


4 p.: Petras REPŠYS. Freska „Metų laikai“ Vilniaus universiteto Lituanistikos centro vestibiulyje. „Pasaulio medžio“ fragmentas. 1974–1975


 

 

 


 

RTR fondas 2020 m. Kultūros barų projektui „Kultūros raidos kryptys ir komunikacijos slenksčiai“ skyrė 23 000 eurų, o projektui „Nepriklausomybė kultūros veidrodyje“ –

24 000 eurų

 

 

 

Lietuvos kultūros taryba remia projektus.

„Eseistika – kritinio mąstymo teritorija“

7000 eurų. „Grįžtamojo ryšio paieškos teatre“ 7000 eurų.

„Varžybos dėl simbolinio kapitalo ir / ar gyvenimas be meno“ 4 000 eurų