Naujausiame „Kultūros barų“ numeryje skaitykite:

 

 

 

 

 

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Tomas KAVALIAUSKAS. Kremliaus monarcho amžinasis laikinumas  /  2

Problemos ir idėjos

Algis MICKŪNAS. Demokratijos etosas  /  8

Pažinti naujaip

Ivan ILLICH. Karas prieš egzistenciją  /  14

Nuomonės apie nuomones

Simonas KAIRYS. Bėgimas dūmų labirintu  /  25

Kūryba ir kūrėjai

Vytautas LANDSBERGIS. Eilėraščiai  /  26

Arvydas ŠALTENIS. Paskutinis laiškas Algimantui Švėgždai  /  30

Jarosław SAWIC. Muzikinis palimpsestas. Apie lietuvišką džiazą /  39

Jolita MIEŽELAITIENĖ. Rožiniu kilimu lyg stiklo šukėmis  /  46

Aloyzas STASIULEVIČIUS. Aleksandro Vozbino varsos  /  48

Stasys EIDRIGEVIČIUS. Painių istorijų triptikas  /  50

Saulenė PUČILIAUSKAITĖ. Šiuolaikinio šventojo portretas. Reminiscencijos serialo „Jaunasis popiežius“ temomis /  55

Paveldas ir paminklai

Liliana NARKOWICZ. Dėl Tiškevičių rūmų Trakų Vokėje spalvų autentiškumo  /  64

Darius LEVICKI. Dar kartą apie prarastą architektūros kūrinį  /  70

Apie knygas

Je žemaitis osėspėrs – ėr i dėbėsi ispėrs. Su kalbininku Juozu PABRĖŽA kalbasi Mindaugas PELECKIS /  77

Astrida PETRAITYTĖ. Lietuvos sesė Latvija  /  80

Visai nejuokingi skaitiniai

Krescencija ŠURKUTĖ. Circulus vitiosus  /  93

 

 

Viršelio 1 p.: Algimantas ŠVĖGŽDA. Autoportretas su moliūgu. 1977. Kartonas, tempera; 115 x 87. Lietuvos dailės muziejus

4 p.:Teklė Ūla Pužauskaitė. Autoportretas. 2020. Keramika, molis, angobas, galzūra; 25 x 23 x 20

 

 

 


 

RTR fondas 2020 m. Kultūros barų projektui „Kultūros raidos kryptys ir komunikacijos slenksčiai“ skyrė 23 000 eurų, o projektui „Nepriklausomybė kultūros veidrodyje“ –

24 000 eurų

 

 

 

Lietuvos kultūros taryba remia projektus.

„Eseistika – kritinio mąstymo teritorija“

7000 eurų. „Grįžtamojo ryšio paieškos teatre“ 7000 eurų.

„Varžybos dėl simbolinio kapitalo ir / ar gyvenimas be meno“ 4 000 eurų